REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Laadittu henkilötietolain (523/99) 10 §:n pohjalta. Laatimispäivämäärä 22.06.2021.

REKISTERIN NIMI: Hämeen Puutarhaseura ry:n jäsenrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Hämeen Puutarhaseura ry
Y-tunnus: 3022845-2
Osoite: Parolannummentie 19, 13130 Hämeenlinna
rahastonhoitaja@hpsry.fi

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Hämeen Puutarhaseura ry:n rahastonhoitaja, rahastonhoitaja@hpsry.fi

REKISTERINPITÄMISEN PERUSTE

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen suostumusta. Kerättyjä ja tallennettuja tietoja ei siirretä Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen (EU/ETA) ulkopuolelle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

– Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
– Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
– Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

Yllä listatut tiedot muodostavat rekisterin enimmäislaajuuden. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden kerätä ja/tai säilyttää kustakin rekisteriin kuuluvasta henkilöstä kaikki tai vain osan yllä listatuista tiedoista rekisterissään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen suostumusta. Kerättyjä ja tallennettuja tietoja ei siirretä Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen (EU/ETA) ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot on tallennettu Hämeen Puutarhaseura ry:n jäsentietokantaan yhdistyksen omistamalla tietokoneella, johon muilla kuin Hämeen Puutarhaseura ry:n valtuuttamilla tahoilla ei ole pääsyä. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Hämeen Puutarhaseura ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan: jäsenrekisteri on varmuuskopioitu ja suojattu palomuurilla sekä muilla asiaankuuluvilla tekniikoilla.

TARKASTUSOIKEUS

Henkilötietolain 26. §:n mukaisesti jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Hämeen Puutarhaseura ry
Parolannummentie 19
13130 Hämeenlinna

REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.